1logo

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   Nazwa planu  Uchwała Rady Miejskiej

Załącznik graficzny

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp.
1. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy Murowana Goślina (Kamińsko dz. 417, 22A/3L, 22A/4L, 22A/5L) Uchwała Nr XXX/149/98 RM z dnia 30.03.1998 r.

attachment

Nr 14, poz. 145 z dnia 6.07.1998 r.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1275 w Murowanej Goślinie Uchwała Nr 172/XXIII/2000 RM z dnia 11.09.2000 attachment Nr 77, poz. 1019 z dnia 07.11.2000 r.
3. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina w części dotyczącej terenu przy ulicach Mściszewskiej i Starczanowskiej - działki nr ewid.: 457, 472/5, 473/1, 473/2, 475/1, 475/2, 475/3, 476 Uchwała Nr 176/XXIII/2000 RM z dnia 11.09.2000

attachment

Nr 84 poz.1111 z dnia 01.12.2000 r.
4. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina w części obejmującej działki o nr ewid.: 837/1, 836/1, 835/1, 834/1, 951/1, 833/1 i 832/1 Uchwała Nr 174/XXIII/2000 RM z dnia 11.09.2000

attachment

Nr 81, poz. 1075 z dnia 28.11.2000 r.
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 54 w Mściszewie Uchwała Nr 175/XXXIII/2000 RM z dnia 11.09.2000 attachment Nr 77, poz. 1020 z dnia 7.11.2000 r.
6. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Mściszewo na obszarze działek nr 48/1-6, 48/8-10, 25/1-2, położonych we wsi Mściszewo z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej

Uchwała Nr 272/XXX/2001 RM z dnia 21.05.2001

(zmiana - Uchwała Nr XIII/163/2004 RM z dnia 23.02.2004 r.)

attachment

Nr 89, poz.1753z dnia 30 lipca 2001r. (zm. – Nr 158 poz. 3368 z dnia 18.11.2004 r.)
7. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Mściszewo na obszarze działki 150/4 i części działek nr 136, 139, 149, 151/1, 152/3, 153 położonych we wsi Mściszewo (Złotoryjsko) z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej

Uchwała Nr 273/XXX/2001 RM z dnia 21.05.2001

(wraz ze zmianą Uchwała Nr XIII/164/2004 z dnia 23.02.2004 r.)

attachment

Nr 83, poz.1536 z dnia 17 lipca 2001 r. (zmiana – Nr 158, poz. 3369 z dnia 18.11.2004 r.)
8. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Murowana Goślina w obrębie wsi Łopuchowo Uchwała Nr 282/XXXI/2001 RM z dnia 21.06.2001

attachment

Nr 89, poz. 1756 z dnia 30.07.2001 r.
9. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w miejscowości Długa Goślina, na działkach nr 20-23 z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej – rezydencjalnej i usługowej Uchwała Nr 287/XXXII/2001 RM z dnia 3.09.2001

attachment 

Nr 119, poz. 2298 z dnia 28.09.2001 r.
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 1256, 1258, 1259/2, 1259/3, 1259/4, 1259/5 w Murowanej Goślinie Uchwała Nr 289/XXXII/2001 RM z dnia 3.09.2001

attachment

Nr 137, poz. 2706 z dnia 9.11.2001 r.
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rakownia, gmina Murowana Goślina (mały zakres) Uchwała Nr 326/XXXVII/2001 RM z dnia 18.12.2001

attachment

Nr 53, poz. 1537 z dnia 19.04.2002 r.
12. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w miejscowości Długa Goślina na działce nr 19/5 z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej – rezydencjalnej Uchwała Nr 344/XXXVIII/2002 RM z dnia 25.02.2002

attachment

Nr 52, poz. 1514 z dnia 18.04.2002 r.
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rakownia, gmina Murowana Goślina (duży zakres) Uchwała Nr 370/XL/2002 RM z dnia 3.06.2002

attachment

Nr 99, poz. 2460 z dnia 22.07.2002 r.
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniego obejścia drogowego miasta Murowana Goślina (etap I) Uchwała Nr 374/XL/2002 RM z dnia 3.06.2002

attachment

Nr 99, poz. 2463 z dnia 22.07.2002 r.
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łoskoń Stary – gmina Murowana Goślina, dla działek nr 20, 22, 27-29, 36/3 oraz części działek nr 18, 21, 25 przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe – jednorodzinne Uchwała Nr 373/XL/2002 RM z dnia 3.06.2002

attachment

Nr 99, poz. 2462 z dnia 22 lipca 2002 r.
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina dla działek nr 758, 759, 761 oraz 762 Uchwała Nr 371/XL/2002 RM z dnia 3.06.2002

attachment

Nr 132, poz. 3635 z dnia 30.10.2002 r.
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina dla działek nr 691, 693, 694/3, 733/34, 736, 745, 746 oraz 767 wraz z ulica Rejenta oraz przyległymi drogami Uchwała Nr 389/XLI/2002 RM z dnia 5.07.2002 (wraz ze zmianą)

attachment

Nr 138, poz. 3788 z dnia 15.11.2002 r.
18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniego obejścia drogowego miasta Murowana Goślina (etap III) Uchwała Nr 415/XLIII/2002 RM z dnia 16.09.2002

attachment

Nr 132, poz. 3643 z dnia 30.10.2002 r.
19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w obrębie wsi Łopuchowo Uchwała Nr IV/60/2003 RM z dnia 24.02.2003 attachment Nr 82, poz. 1567 z dnia 22.05.2003 r.
20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina, w obszarze wsi Głębocko dla działek o nr ewid: 108/3, 108/4, 108/9, 110/2, 110/3 Uchwała Nr VI/95/2003 RM z dnia 23.06.2003

attachment

Nr 165, poz. 3075 z dnia 22.10.2003 r.
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Murowanej Gośliny w obszarze działek o nr ewid.: 74/1 - 74/29, 74/32, 84/5 - 84/8, położonych w Głębocku Uchwała Nr VI/91/2003 RM z dnia 23.06.2003

attachment

Nr 165, poz. 3074 z dnia 22.10.2003 r.
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniego obejścia drogowego miasta Murowana Goślina (etap II) Uchwała Nr VII/99/2003 RM z dnia 11.07.2003

attachment

Nr 186, poz. 3466 z dnia 4.12.2003 r.
23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Murowanej Goślinie Uchwała Nr X/117/2003 RM z dnia 27.10.2003

attachment

Nr 21, poz.587 z dnia 24.02.2004 r.
24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części wsi Mściszewo na obszarze działki o nr ewid. : 119/2 na cele usług turystyki Uchwała Nr XI/140/2003 RM z dnia 01.12.2003

attachment

Nr 39, poz. 976 z dnia 31.03.2004 r.
25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części wsi Mściszewo na obszarze działek o nr ewid.: 99/2, 98, 117/3, 96, 73/2, 74/1, 74/2 na cele eksploatacji kruszywa naturalnego oraz części działki o nr ewid.: 98 na tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny usług sportu Uchwała Nr XI/141/2003 RM z dnia 01.12.2003

attachment

Nr 39, poz. 977 z dnia 31.03.2004 r.
26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina dla działek nr 1283/1, 1284/5 oraz 1284/9 zlokalizowanych przy ulicy Krętej Uchwała Nr XIII/167/2004 RM z dnia 23.02.2004

attachment

Nr 52, poz.1194 z dnia 21.04.2004 r.
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, dla działek nr 197/6, 197/9, 197/10 Uchwała Nr XIII/168/2004 RM z dnia 23.02.2004

attachment

Nr 137, poz. 2814 z dnia 10.09.2004 r.
28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji – obszar 2 Uchwała Nr XV/183/2004 RM z dnia 26.04.2004

attachment

Nr 132, poz. 2700 z dnia 19.08.2004 r.
29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji – obszar 1 Uchwała Nr XVIII/188/2004 RM z dnia 28.06.2004

attachment

Nr 133, poz. 2722 z dnia 23.08.2004 r.
30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina, działki nr 745/1, 746/1 Uchwała Nr XVIII/187/2004 RM z dnia 28.06.2004

attachment

Nr 142, poz. 2920 z dnia 27.09.2004 r.
31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniego obejścia drogowego miasta Murowana Goślina (most) Uchwała Nr XX/202/2004 RM z dnia 13.09.2004

attachment

Nr 154, poz. 3255 z dnia 2.11.2004 r.
32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Boduszewo Uchwała Nr XXVIII/310/2005 RM z dnia 05.09.2005

attachment

Nr 151, poz. 4138 z dnia 26.10.2005 r.
33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr ewid. 239/5 w miejscowości Mściszewo, gmina Murowana Goślina Uchwała Nr XXXII/316/2009 RM z dnia 27.07.2009

attachment

Nr 168, poz. 2866 z dnia 15.09.2009 r.
34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie
Uchwała Nr XXXIV/335/2009 RM z dnia 26.10.2009

attachment

Nr 7, poz. 208 z dnia 14.01.2010 r.
35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Łopuchowo, gmina Murowana Goślina Uchwała Nr XXXIV/336/2009 RM z dnia 26.10.2009

attachment

Nr 7, poz. 209 z dnia 14.01.2010 r.
36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mściszewo dla części działki o nr ewid.: 212/9 Uchwała Nr XXXIV/334/2009 RM z dnia 26.10.2009

attachment

Nr 13, poz. 415 z dnia 20.01.2010 r.
37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla 600-lecia w Murowanej Goślinie Uchwała Nr XXXVIII/365/2010 RM z dnia 15.02.2010

attachment

Nr 99, poz. 1877 z dnia 18.05.2010 r.
38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wojnówko, obręb Wojnowo Uchwała Nr XL/383/2010 RM z dnia 26.04.2010

attachment

Nr 155, poz. 2936 z dnia, 5.08.2010 r.
39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: Poznańskiej i Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Uchwała Nr XL/382/2010 RM z dnia 26.04.2010

attachment

Nr 153, poz. 2911 z dnia 3.08.2010 r.
40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek o nr ewid: 117/5, 98/1 i części działki o nr ewid. 98/3 Uchwała Nr XL/384/2010 RM z dnia 26.04.2010

attachment

Nr 195, poz. 3596 z dnia 20.09.2010 r.
41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Okrężnej w Murowanej Goślinie Uchwała Nr XLI/394/2010 RM z dnia 21.06.2010

attachment

Nr 195, poz. 3598 z dnia 20.09.2010r.
42. Miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego wsi Głęboczek Uchwała Nr XLIII/431/2010 RM z dnia 20.09.2010

attachment

Nr 23, poz. 529 z dnia 8.02.2011 r.
43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie – część „B” Uchwała Nr XLIII/432/2010 RM z dnia 20.09. 2010

attachment

Nr 274, poz. 5459 z dnia 31.12.2010 r.
44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w Murowanej Goślinie Uchwała Nr XLIV /451/2010 RM z dnia 25.10.2010

attachment

Nr 274, poz. 5463 z dnia 31.12.2010 r.
45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łąkowej, Brackiej i Śliwkowej w Murowanej Goślinie Uchwała Nr VI/48/2011 RM z dnia 18.04. 2011

attachment

Nr 170, poz. 2754 z dnia 14.06.2011 r.
46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 239/17 w Mściszewie Uchwała Nr VII/68/2011 RM z dnia 20.06.2011

attachment

 Nr 247, poz. 3928 z dnia 14.09.2011 r.
47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek 50/1, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6 w Mściszewie Uchwała Nr IX/79/2011 RM z dnia 26.09.2011 attachment  Nr 357, poz. 6305 z dnia 21.12.2011 r.
48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Łoskonia Starego Uchwała Nr IX/81/2011 RM z dnia 26.09.2011

attachment

Nr 357, poz. 6306 z dnia 21.12.2011 r. 
49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic – część I Uchwały Nr IX/82/2011 RM z dnia 26.09.2011

attachment

Nr 357, poz. 6307 z dnia 21.12.2011 r. 
50. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzeleckiej i Przemysłowej w Murowanej Goślinie Uchwała Nr XII/118/2011RM z dnia 19.12.2011 r.

attachment

Rok 2012, poz. 1054 z dnia 21.02.2012 r. 

51. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic - część A Uchwała Nr XII/120/2011 RM z dnia 19.12.2011 r. attachment

Rok 2012, poz. 1047 z dnia 20.02.2012 r. 

52. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic - część D Uchwała Nr XII/121/2011 RM z dnia 19.12.2011 r. attachment

Rok 2012, poz. 1118 z dnia 27.02.2012 r. 

53. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kościoła w Rakowni w rejonie ul. Szpaka i Kukułki Uchwała Nr XII/122/2011 RM z dnia 19.12.2011 r. attachment

Rok 2012, poz. 1122 z dnia 27.02.2012 r. 

54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dolnej w Rakowni Uchwała Nr XIII/134/2012 RM z dnia 31.01.2012 r. attachment  Rok 2012, poz. 1537 z dnia 26.03.2012 r.
55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie – część C Uchwała Nr XVIII/169/2012 RM z dnia 29.05.2012 r.

attachment

Rok 2012, poz. 3966 z dnia 24.09.2012 r.
56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic – część P Uchwała Nr XVIII/157/2012 RM z dnia 29.05.2012 r.

attachment

Rok 2012, poz. 3956 z dnia 24.09.2012 r.

57.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie – część A

Uchwała Nr XX/194/2012 RM z dnia 25.09.2012 r.

attachment

Rok 2012, poz. 5140 z dnia 13.11.2012 r.

58.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część A

Uchwała Nr XX/195/2012 RM z dnia 25.09.2012 r.

 attachment 

 Rok 2013, poz. 532 z dnia
16.01.2013 r.

59.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część B 

Uchwała Nr XX/196/2012 RM z dnia 25.09.2012 r.

attachment

 Rok 2013, poz. 533 z dnia
16.01.2013 r.
60.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/9 w Długiej Goślinie 

Uchwała Nr XXI/208/2012 RM z dnia 30.10.2012 r.

 attachment

Rok 2013, poz. 1274
z dnia 6.02.2013 r.
61.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55 w Starczanowie, gmina Murowana Goślina

Uchwała Nr XXI/209/2012 RM z dnia 30.10.2012 r.

 attachment

Rok 2013, poz. 1275
z dnia 6.02.2013 r.
62.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 20/27 przy ulicy Gawrona w Rakowni

Uchwała Nr XXV/252/2013 RM z dnia 23.04.2013 r.

 attachment

Rok 2013, poz. 4153 z dnia 25.06.2013 r.

63.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic – część F

Uchwała Nr XXV/251/2013 RM z dnia 23.04.2013 r.

 attachment

Rok 2013, poz. 4152 z dnia 25.06.2013 r.

64.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie

Uchwała Nr XXVI/279/2013 RM z dnia 25.06.2013 r.

attachment

Rok 2013, poz. 4887 z dnia 13.08.2013 r.

65.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa

Uchwała Nr XXVI/280/2013 RM z dnia 25.06.2013 r.

 attachment

Rok 2013, poz. 5041 z dnia 2.09.2013 r.

66.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D

Uchwała Nr XXVI/285/2013 RM z dnia 25.06.2013 r.

attachment

Rok 2013, poz. 5035 z dnia 2.09.2013 r.

67.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 925/1 w rejonie ul. Brackiej w Murowanej Goślinie

 Uchwała Nr XXXIII/324/2013 RM
z dnia 17.122013 r.
attachment Rok 2014, poz. 941 z dnia 12.02.2014 
68.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 526 i 555 w Wojnowie

Uchwała Nr XXXIII/323/2013 RM z dnia 17.12.2013  attachment Rok 2014, poz. 999 z dnia 17.02.2014 
69.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3 obręb Wojnowo, położonej w Wojnówku

Uchwała Nr XXXIV/346/2014 RM z dnia 04.03.2014 r.  attachment Rok 2014, poz. 2779 z dnia 28.04.2014 
70.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część C

Uchwała Nr XXXVI/361/2014 RM z dnia 15.04.2014 r.  attachment  Rok 2014, poz. 3135 z dnia 14.05.2014
71.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196

Uchwała Nr XXXVII/380/2014 z dnia 17.06.2014 attachment Rok 2014, poz. 4576 z dnia 18.08.2014
72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie "Starego Probostwa" w Murowanej Goślinie Uchwała Nr XXXVII/381/2014 z dnia 17.06.2014 attachment Rok 2014, poz. 4926 z dnia 22.09.2014
73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek: nr 1, 2, 9, 15, 16/1 część działki 77 i część działki 208, obręb Zielonka oraz działek: część działki 175/1, 175/2, 186, część działki 194/2, obręb Głęboczek Uchwała Nr XL/388/2014 z dnia 30.09.2014 attachment Poz. 105 z dnia 7 stycznia 2015 r.
74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie Uchwała Nr XLI/410/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. attachment Poz. 104 z dnia 7 stycznia 2015 r. 
75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie – część A Uchwała Nr IV/24/2015 z dnia 26.01.2015 r. attachment Poz. 1316 z dnia z dnia 9 marca 2015 r.
76. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 60, 61/1, 61/2 w Uchorowie Uchwała Nr IV/25/2015 z dnia 26.01.2015 r. attachment Poz. 1317 z dnia 9 marca 2015 r.
77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 123/1 w Białężynie Uchwała Nr X/70/2015 z dnia 16.06.2015 r. attachment Poz. 3955 z dnia 24 czerwca 2015 r.
78. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – okolice Jeziora Łomno Uchwała Nr X/69/2015 z dnia 16.06.2015 r. attachment Poz. 3956 z dnia 24 czerwca 2015 r.
79. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiosennej w Murowanej Goślinie Uchwała Nr XII/90/2015 z dnia 22.09.2015 r. attachment Poz. 5522 z dnia 29 września 2015 r.
80. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Boduszewie i w Murowanej Goślinie Uchwała Nr XII/91/2015 z dnia 22.09.2015 r. attachment Poz. 5545 z dnia 30 września 2015 r.
81. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego usług oświaty przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie Uchwała Nr XII/96/2015 z dnia 22.09.2015 r. attachment Poz. 5517 z dnia 29 września 2015 r.
82. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 55/1 i 55/2 w Długiej Goślinie Uchwała Nr XIII/118/2015 z dnia 3.11.2015 r. attachment Poz. 6637 z dnia 9 listopada 2015 r.
83. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1706 w Murowanej Goślinie Uchwała Nr XIII/119/2015 z dnia 3.11.2015 r. attachment Poz. 6636 z dnia 9 listopada 2015 r.
84. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – rejon gimnazjum im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie Uchwała Nr XIV/141/2015 z dnia 15.12.2015 r. Zalacznik

Poz. 8660 z dnia 21 grudnia 2015 r.

85. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Głębocku – część A Uchwała Nr XXIII/198/2016 z dnia 14.06.2016 r. attachment Poz. 3893 z dnia 20 czerwca 2016 r.
86. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część B – dla terenu 1RM Uchwała Nr XXIII/199/2016 z dnia 14.06.2016 r. attachment Poz. 3887 z dnia 20 czerwca 2016 r.
87. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Polnej w Murowanej Goślinie Uchwała Nr XXIII/200/2016 z dnia 14.06.2016 r. attachment Poz. 3889 z dnia 20 czerwca 2016 r.
88. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Brackiej i Śliwkowej w Murowanej Goślinie Uchwała Nr XXVII/243/2016 z dnia 20.12.2016 r.  attachment  Poz. 108 z dnia 03.01.2017 r.

 Uchwały Rady Miejskiej

 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

 

201407-wszystkie-plany


Używamy ciasteczek (cookies) aby ciągle udoskonalać naszą stronę. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera. Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję pliki cookie z portalu murowana-goslina.pl.

EU Cookie Directive Module Information