1logo

piątek, 18 grudnia 2015 11:27

Raport na temat działań Straży Miejskiej w sprawie dzików

Zamieszczone przez 
Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie

 

 

Straż Miejska

Przemysław Eszner

Raport na temat działań Straży Miejskiej w sprawie dzików żerujących na terenach miejskich Murowanej Gośliny w 2015 r.

 

 

Murowana Goślina, grudzień 2015 r.

  1.      Geneza problemu

Pierwsze informacje nt. dzików, wkraczających na tereny miejskie w Murowanej Goślinie pojawiły się już w roku 2013. Były to wówczas przypadki pojedynczych sztuk lub niewielkich watach wędrujących w okolicach Jeziora Raduszyńskiego, poprzez rondo przy ul. Poznańskiej i ul. Śliwkową w kierunku Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”.
Z informacji przekazanych przez leśniczych oraz Komendanta Posterunku Straży Leśnej
w Łopuchówku, opisana trasa jest od wieków naturalną trasą wędrówek zwierząt nie tylko dzików, ale też saren, lisów oraz danieli. W ubiegłych latach nie stwierdzono żerowania dzików na terenach osiedlowych.

W ramach posiadanych kompetencji w 2014 r. Straż Miejska przeprowadziła kampanię informacyjną nt. negatywnych skutków dokarmiania dzików. Stosowne komunikaty pojawiły się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, na tablicach informacyjnych oraz klatkach schodowych budynków na Os. Zielone Wzgórza.

  1.      Działania Straży Miejskiej w pierwszej połowie 2015 r.

Pierwsze zgłoszenia dotyczące notorycznego wkraczania dzików na tereny miejskie, celem zdobycia pokarmu, pojawiły się na początku 2015 r. Wówczas stwierdzono pierwsze ślady niszczenia trawników w okolicach ul. Modrzewiowej w godzinach nocnych. Ponadto do Straży Miejskiej wpłynęły interwencje od mieszkańców, dojeżdżających do pracy pociągiem. Poruszający się ul. Łąkową w kierunku przystanku kolejowego w godzinach wczesnorannych, spotykali pojedyncze zwierzęta.

W odpowiedzi na rozwój sytuacji, wiosną 2015 r. Komendant Straży Miejskiej
w porozumieniu z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej polecił usunąć wszystkie dziko rosnące drzewa owocowe na terenach przyległych do ul. Łąkowej, celem usunięcia źródła pokarmu dla dzików.

Ponadto w kwietniu do Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie jednego z mieszkańców, który podczas spaceru z psem zauważył wyrzucone resztki pokarmu oraz zgniłe owoce. Stanowiło to podstawę do uzasadnionego podejrzenia dokarmiania dzików odpadami roślinnymi. W toku podjętych czynności wyjaśniających udało się ustalić sprawcę procederu. Ponieważ samo dokarmianie dzików nie stanowi wykroczenia, na sprawcę nałożono mandat karny w wysokości 500 zł. za prowadzenie gospodarki odpadami roślinnymi niezgodnie
z ustawą. Od tego momentu proceder ustał.

Również w kwietniu zakupiony został środek odstraszający dziki „Wildgranix” w postaci granulatu. Patrole Straży Miejskiej, które pracowały już na dwie zmiany, w godzinach wieczornych odpowiadały na wezwania mieszkańców, wysypując środek odstraszający. Ponieważ patrole Policji nie dysponowały środkiem, w ramach współpracy zgłaszały Straży Miejskiej miejsca pojawiania się dzików. Poza tym stałym zadaniem było patrolowanie terenów wokół Jeziora Raduszyńskiego.

Do końca lipca skala problemu zaczęła maleć. Wysypywany środek na początku okazał się skuteczny. Nie był w żaden sposób szkodliwy dla ludzi i zwierząt. Ponadto zapach który wydzielał, był ledwie zauważalny przez mieszkańców. Po jego rozprowadzeniu we wskazanym miejscu dziki nie pojawiały się przez dwa – trzy tygodnie. W miesiącach letnich dziki zaczęły pojawiać się w okolicach ul. Polnej, jednak i tam środek odstraszający okazał się początkowo stosunkowo skuteczny. Latem, w ramach działań profilaktycznych, przeprowadzono drugą kampanię informacyjną nt. negatywnych skutków dokarmiania dzików. Podobnie jak w ubiegłym roku komunikaty pojawiły się na stronie internetowej oraz w Goślińskim Biuletynie Mieszkańców.

Dodatkowo wspólne patrole piesze strażników miejskich i policjantów w nocy miały
w swych zadaniach zwrócić uwagę na przypadki i ślady wkraczania dzików na tereny miejskie. Patrole te ani razu nie napotkały dzików. Sytuacja diametralnie pogorszyła się na początku okresu jesiennego.

 

  1.      Działania Straży Miejskiej od września do listopada 2015 r.

We wrześniu do Straży Miejskiej dotarła informacja o pierwszym przypadku bezpośredniego kontaktu dzika z mieszkańcem. Na terenie tzw. „czarnej drogi” niedaleko Jeziora Raduszyńskiego doszło do poturbowania mężczyzny, który na szczęście nie odniósł obrażeń. Nie zdołano wyjaśnić, co było przyczyną agresywnego zachowania zwierzęcia. Na początku września jedna z mieszkanek Przebędowa poinformowała, że dziki były widziane we wczesnych godzinach rannych na terenie parku w bezpośredniej bliskości przedszkola
i placu zabaw w Przebędowie. Dziki pojawiały się tam coraz częściej mimo wysypywanego regularnie środka odstraszającego.

W październiku zaprzestano wysypywania środka w związku z brakiem jego skuteczności. W tym miesiącu dziki regularnie widziane były na terenie miasta przy ulicach: Krętej, Modrzewiowej (os. Zielone Wzgórza), ul. Łąkowej, Podgórnej, Na Stoku, Polnej, Kolejowej (Śródmieście). Poczucie zagrożenia potęgował fakt kilkukrotnego wejścia na tereny posesji watah dzików w rejonie ulic Podgórnej i Na Stoku. W tej sprawie wpłynęło do Straży Miejskiej aż 7 interwencji. Na jednej z posesji przy ul. Podgórnej, w celu ochrony osób zamieszkujących posesję, interweniujący strażnik miejski znalazł się w bezpośrednim kontakcie z watahą, żerującą w przydomowym ogrodzie. Dopiero użycie ręcznego miotacza gazu przepłoszyło dziki.

W drugiej połowie października do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło pismo Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” w którym poinformował, że do służb administracji osiedla dotarły informacje o agresywnym zachowaniu dzików wobec spacerujących mieszkańców.

W obliczu bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców oraz występujących przypadków dewastacji urządzeń użyteczności publicznej, Burmistrz po uzyskaniu informacji na temat dotychczasowych działań, na podstawie Ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. nr 127, poz. 1066 j.t.), zwrócił się do Starosty Poznańskiego z prośbą o wydanie decyzji o odłowieniu i odstrzale redukcyjnym dzików na terenie miasta
i gminy Murowana Goślina (pismo z dnia 3 listopada 2015 r.).

Przygotowując wniosek uwzględniono następujące warunki. Na podstawie informacji, zebranych od okolicznych mieszkańców i myśliwych, będących członkami koła Polskiego Związku Łowieckiego w Murowanej Gośliny, szacuje się, że w okolicach Jeziora Raduszyńskiego i przylegających do niego terenach bagiennych, koczują trzy watahy, liczące każda po kilkanaście dzików.

W omawianym okresie monitorowano również przypadki potrącenia dzików
w wypadkach komunikacyjnych. Stwierdzono 6 przypadków śmiertelnego potrącenia dzików przez pojazdy, przejeżdżające ul. Raduszyńską.

Ogółem liczba dzików, bytujących na terenie miasta, liczy kilkadziesiąt sztuk. Dlatego też w piśmie wnioskowano o odstrzał 20 dzików.

Aby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie dla mieszkańców zaplanowano, że odstrzał prowadzony będzie na terenach łowieckich, przylegających do zagrożonych ulic i kwartałów miejskich:

– tereny łowieckie w sołectwie Raduszyn – miejsce zostało wytypowane w związku
z sąsiadującym osiedlem Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie. Do Straży Miejskiej
i Komisariatu Policji wpłynęły interwencje w sprawie wkraczania watah dzików na tereny osiedlowe. Z jednego ze zgłoszeń wynika, że doszło do sytuacji, kiedy dzik poturbował mężczyznę, który wracał z pracy do domu w godzinach wczesnowieczornych. W rejonie osiedla dziki dokonały zniszczeń trawników oraz pojemników na śmieci.

– tereny łowieckie w sołectwie Przebędowo – miejsce wytypowano ze względu na docierające informacje, że watahy dzików żerują w bezpośredniej bliskości przedszkola
i placu zabaw, znajdujących w się w parku w Przebędowie. Dziki są widziane w godzinach rannych i wieczornych. Ponadto doszło do wejścia dzików na znajdujące się niedaleko sołectwa posesje, zlokalizowane przy ul Podgórnej i ul. Na Stoku w Murowanej Goślinie.

– tereny łowieckie w sołectwie Boduszewo – miejsce wytypowane w związku
z potwierdzonym faktem wkraczania watah dzików na posesje zlokalizowane przy ul. Polnej oraz Kolejowej.

W piśmie wskazano, że zgodnie z art. 45 ust. 4 wymienionej ustawy, w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, działania będą realizowane przez osoby, z racji członkostwa w Polskim Związku Łowieckim, uprawnione do wykonania polowań.

Starosta, po otrzymaniu pisma, zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie wniosku Burmistrza do Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu. Termin rozpatrzenia sprawy wyznaczył na 31 grudnia 2015 r.

  1.      Perspektywy rozwiązania problemu.

W przypadku uzyskania zgody od Starosty, uruchomiona zostanie procedura odłowienia lub odstrzału redukcyjnego 20 dzików z całej populacji, żerującej na terenie miasta Murowana Goślina.

Odłowienia będą prowadzone na Jeziorze Raduszyńskim i terenach przyległych. Złapany w odłownie dzik zostanie przewieziony do lasu na terenie „Puszczy Zielonki”.

W pierwszej kolejności wytypowany zespół myśliwych przystąpi do wabienia dzików na tereny łowieckie, tak by wyprowadzić je z terenów miejskich. Dziki będą wabione na tereny łowieckie w sołectwach Raduszyn, Przebędowo i Boduszewo.

Odstrzał redukcyjny będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa łowieckiego. Ustrzelony dzik zostanie odwieziony do skupu, a uzyskane środki finansowe zostaną przekazane do Polskiego Związku Łowieckiego. Myśliwy, który dokona odstrzału, będzie zobowiązany do dostarczenia do Urzędu Miasta i Gminy stosownego pokwitowania, otrzymanego w skupie. Odstrzał zostanie zakończony w momencie dostarczenia do urzędu 20 pokwitowań za odstrzeloną zwierzynę.

W myśl wstępnych ustaleń myśliwi nie otrzymają z tytułu prowadzonego odstrzału żadnego wynagrodzenia. Gmina zakupi na rzecz prowadzonych działań karmę wabiącą zwierzęta (kukurydza) oraz zwróci koszt wystrzelonych naboi. Koszt nie powinien przekroczyć kwoty 1000,- zł.

Czytany 1210 razy

Używamy ciasteczek (cookies) aby ciągle udoskonalać naszą stronę. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera. Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję pliki cookie z portalu murowana-goslina.pl.

EU Cookie Directive Module Information