1logo

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Murowanej Goślinie

„Jubileusze tylko wtedy są piękne,

Jeśli niczego nie kończą”

Stanisława Flaszerowa-Muskat

 

Jubileusz 45-lecia

Oddziału Rejonowego PZERiI w Murowanej Goślinie

 

Historia organizacji

         Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Murowanej Goślinie jest organizacją pozarządową, samodzielną i niezależną. Jest terenowym ogniwem podległym Oddziałowi Okręgowemu w Poznaniu oraz naczelnej władzy Zarządu Głównego w Warszawie. To największa organizacja na terenie miasta i gminy Murowana Goślina skupiająca emerytów, rencistów i inwalidów.

         Związek powstał 28 czerwca 1970 roku i liczył na początku 30 członków. Do pierwszego zarządu zostali wybrani:

         1.  Marian Kaszewski         -  przewodniczący

         2.  Stefan Dura                   -  sekretarz

         3.  Jan Zamęski                  -  skarbnik

W kolejnych latach związek rozwijał się skupiając w swoich szeregach coraz większą ilość członków. W latach dziewięćdziesiątych do Oddziału Murowana Goślina należało koło Uchorowo oraz Skoki, organizacja liczyła wtedy ponad 340 członków. Z dniem 1.01.1996 roku Skoki utworzyły samodzielną własną organizację.

           Związek w Murowanej Goślinie w sposób uroczysty obchodził jubileusze: 25-lecia, 30-lecia oraz 40-lecia swego istnienia. Na szczególną uwagę zasługuje srebrny jubileusz obchodzony w dniu 28 czerwca 1995 roku. Podczas tej uroczystości nastąpiło wręczenie sztandaru organizacji PZERiI w Murowanej Goślinie, skupiającej wtedy 619 członków z terenu Skoków, Wojnowa, Uchorowa i Murowanej Gośliny.

            Sztandar ufundowany został przez: Radę Miejską w Murowanej Goślinie, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZERiI w Poznaniu, Koło Skoki i Uchorowo, przedstawicieli goślińskich środowisk oraz członków Związku. Odtąd poczet sztandarowy bierze udział w uroczystościach gminnych i związkowych. Posiadanie sztandaru wyróżnia nasz Oddział Rejonowy Związku wśród pozostałych bratnich organizacji w Wielkopolsce. Na 36 organizacji związkowych wielkopolskich, tylko 10 posiada swój sztandar. Sztandar przekazywany kolejnym pokoleniom jest symbolem ciągłości najlepszych tradycji pracy, godności, radości życia.

Działalność Związku

PZERiI w Murowanej Goślinie aktywnie działa na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała ich samotności i wykluczeniu społecznemu. Współdziała z władzami samorządowymi w zakresie rozwiązywania problemów seniorów. Od lat prowadzi bogatą działalność w zakresie kultury i zagospodarowania wolnego czasu seniorów, wspiera różne formy ich aktywności, organizuje spotkania, natomiast nie prowadzi działalności klubowej. Związek organizuje:

  1.     Spotkania okolicznościowe: Dzień Babci, Inwalidy, Matki, Seniora.
  2.     Wieczorki, spotkania przy muzyce i piosenkach biesiadnych.
  3.     Wycieczki krajoznawcze i pielgrzymki.
  4.     Wyjazdy do kina i teatru, na koncerty.
  5.     Pikniki, ogniska.
  6.     Odwiedziny członków z okazji różnych uroczystości i jubileuszy.
  7.     Niesienie pomocy osobom chorym, inwalidom, samotnym i niepełnosprawnym - w miarę posiadanych środków finansowych.

Przewodniczący Zarządu Rejonu PZERiI w Murowanej Goślinie:

                1.  Marian Kaszewski         1970  -  1980

                2.  Wincenty Majewski       1980  -  1984

                3.  Antoni Kaczmarek         1984  -  1988

                4.  Stanisław Kawicki         1988  -  1993

                5.  Elżbieta Wtorkowska     1993  -  2013

                6.  Jolanta Stern                   2013  -  nadal

Na szczególną uwagę zasługuje dwudziestoletnia kadencja Przewodniczącej Elżbiety Wtorkowskiej, przypadająca na lata 1993-2013 i jej niekwestionowany wkład pracy, wielkie zaangażowanie i zasługi dla społeczności emerytów i środowiska goślińskiego. Dowody uznania, to przyznanie Elżbiecie Wtorkowskiej licznych odznaczeń i tytułów, a także w uznaniu wybitnych zasług dla Związku nadanie przez Zarząd Główny w Warszawie Członka Honorowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz Godności Honorowego Przewodniczącego. Elżbieta Wtorkowska ma już swoje miejsce w panteonie zasłużonych dla Ziemi Goślińskiej.

Przy Oddziale PZERiI w Murowanej Goślinie, od 37 lat działa Zespół Śpiewaczy „Goślinianka”, który ciągle doskonali swoje umiejętności, rozwija się podnosząc swój poziom wokalny. Uświetnia swoimi występami wiele imprez związkowych i uroczystości na terenie gminy jak również poza.    Dyrygentami zespołu byli: Franciszek Wilczyński, Benedykt Majchrzak, Ryszard Janusz, Marzenna Karbowska. Od września 2014 r. zespołem dyryguje Alicja Duszczyk, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Skład obecnego Zarządu Rejonu PZERiI w Murowanej Goślinie

/od dnia 11.04.2013 roku/:

              1.  Jolanta Stern                     -  przewodnicząca

              2.  Elżbieta Wtorkowska       -  zastępca

              3.  Stanisława Frąckowiak    -  sekretarz

              4.  Zbigniew Laszkiewicz     -  skarbnik

              5.  Krystyna Nowak              -  przewodnicząca Komisji

                                                               Socjalno-Bytowej

             

              6.  Zofia Zielonacka              -  przewodnicząca Komisji Kultury

              7.  Janina Błachowiak           -  członek

              8.  Ewa Wylegała                  -  członek

              9.  Jerzy Pawlak                    -  członek

Komisja Rewizyjna:

1.  Halina Wrotyńska       -  przewodnicząca

2.  Jadwiga Majewska      -  członek

3.  Irena Misiak                -  członek

Poczet sztandarowy PZERiI:

  1.     Witold Kędziora
  2.     Zofia Zielonacka
  3.     Krystyna Kędziora

Liczba członków związku: 265 /według stanu na dzień 31.05.2015 r./

Działalność Związku opiera się na pracy społecznej członków, zaangażowaniu, poświęceniu wolnego czasu na rzecz organizacji. Dzięki aktywnej, nieprzerwanej działalności Związku, prowadzonej z oddaniem przez wszystkie lata swego istnienia, organizacja doczekała się jubileuszu 45-lecia.

Chylimy czoło przed wszystkimi, którzy stworzyli 45-letnią historię PZERiI Oddziału Rejonowego w Murowanej Goślinie, dziękujemy za wkład pracy w dzieło tworzenia i przetrwania. Obecnym członkom naszej organizacji życzymy zdrowia i zapału do dalszej pracy związkowej, oby była twórcza, rozwojowa i satysfakcjonująca.

Oprac.: Jolanta Stern

Murowana Goślina, dnia 23 czerwca 2015 roku

Kontakt:

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy

ul. Poznańska 16,  62-095 Murowana Goślina

Tel. 61 892-36-47

Biuro PZERiI czynne: środa  w godz. 10.00-13.00

Przewodnicząca: Jolanta Stern    Tel. 603-034-720


Używamy ciasteczek (cookies) aby ciągle udoskonalać naszą stronę. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera. Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję pliki cookie z portalu murowana-goslina.pl.

EU Cookie Directive Module Information