1logo

Podjęcie działalności gospodarczej

 

PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr przedsiębiorców działających na terenie Polski jako osoby fizyczne, prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie ministra rozwoju) na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 4 lipca 2004 roku.

Od 1 stycznia 2012 roku Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zastąpiła całkowicie ewidencję działalności gospodarczej prowadzoną wcześniej w gminach.

Zobacz czy Twój wpis znajduje się w CEIDG: firma.gov.pl

Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wypełniając formularz CEIDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać się z instrukcją wypełniania i przygotować niezbędne dane takie jak PESEL, NIP (jeśli osoba już posiada), adresy wraz z kodami pocztowymi oraz kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) określające rodzaj planowanej działalności.

Lista kodów PKD, wyszukiwarka PKD, informacje o powiązanych procedurach administracyjnych oraz wskazanie kodów, które nie mają zastosowania do przedsiębiorców (osób fizycznych) dostępne są na www.biznes.gov.pl

Wniosek CEIDG-1 można wypełnić on-line (elektronicznie) przy użyciu kreatora, który poprowadzi „krok po kroku” przez procedury lub klasycznie przy użyciu papierowej wersji formularza.

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1: firma.gov.pl

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku CEIDG-1 on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie**,
  • bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku CEIDG-1 on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (podając numer wniosku urzędnikowi),
  • pobranie i złożenie wniosku CEIDG-1 papierowego w gminie (gmina przekształca go na wniosek elektroniczny),
  • przesłanie wniosku CEIDG-1 w wersji papierowej listem poleconym do wybranej gminy za pośrednictwem poczty – podpis wnioskodawcy musi być wówczas poświadczony notarialnie.

*Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

**Składając wniosek CEIDG-1 elektronicznie wnioskodawca musi posiadać Profil Zaufany i podpis elektroniczny z certyfikatem i zarejestrować się w CEIDG.

Istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie on-line bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego i rejestracji w systemie. Wówczas w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia wniosku należy udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia tożsamości. Przed udaniem się urzędu można wydrukować wniosek (tzw. roboczy) lub zapisać jego numer a następnie podać urzędnikowi, który odnajdzie po kodzie wniosek w  CEIDG, wydrukuje i przedłoży wnioskodawcy do podpisu. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy.   

Składanie wniosku CEIDG-1: firma.gov.pl

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to, gdy został złożony on-line, system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email, a gdy został złożony w urzędzie gminy - organ gminy wzywa
do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia powstania zmian.

W przypadku składania osobiście przez przedsiębiorcę wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej organ gminy potwierdza tożsamość przedsiębiorcy (dowód osobisty lub paszport) oraz poświadcza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Więcej informacji odnośnie podjęcia działalności gospodarczej w "Poradniku początkującego przedsiębiorcy” na stronie internetowej: www.biznes.gov.pl

Zakładanie działalności gospodarczej

Przygotowano na podstawie: prod.ceidg.gov.pl


Używamy ciasteczek (cookies) aby ciągle udoskonalać naszą stronę. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera. Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję pliki cookie z portalu murowana-goslina.pl.

EU Cookie Directive Module Information