1logo

Budowa boiska sportowego w miejscowości Mściszewo

 
odbiór

Okres realizacji: czerwiec 2012 r. – październik 2012 r.

Koszty

Koszt całkowity – 54.969,50 zł
Dotacja PROW – 20.300,00 zł
Środki gminy Murowana Goślina – 34.669,50 zł

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Oś IV Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi”, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Zakres projektu

Obecnie na terenie wsi nie było żadnych obiektów boiskowych, umożliwiających aktywność sportowo-rekreacyjną mieszkańców. Działa tu klub sportowy "Mściszewo", który, mimo plasowania się w czołówce piłkarskiej Ligi Gminnej, nie posiadał własnego boiska do treningów i rozgrywek, i był zmuszony korzystać z boiska miejskiego w Murowanej Goślinie. Także inni członkowie społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzież nie mieli we wsi miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu na powietrzu.

Wartością dodaną realizacji projektu jest przede wszystkim aktywne spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców (dzieci i dorosłych) oraz turystów często odwiedzających Mściszewo, ze względu na pobliską przystań wodną "Binduga". Efektem będzie również promocja zdrowego trybu życia, większa integracja społeczna mieszkańców, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i dorosłych.

Boisko jest obiektem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców i turystów.

Celem operacji jest poprawa standardu życia na terenie miejscowości Mściszewo poprzez budowę boiska sportowego. Realizacja operacji zwiększyła możliwości prowadzenia aktywnego trybu życia przez mieszkańców wsi - umożliwia prowadzenie meczów piłki nożnej, treningów drużyny piłkarskiej, imprez, zajęć sportowych dla dzieci z przedszkola i popołudniami dla dzieci z miejscowości Mściszewo i Złotoryjsko.

100 0477

W ramach projektu wykonano:

płytę boiska sportowego na terenie dz. nr 98/4 w Mściszewie gm. Murowana Goślina o wymiarach 110m x 65m co stanowi powierzchnię 7.150 m², w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa boiska w Mściszewie” na które złoży się:

  • niwelacja terenu,
  • odchwaszczenie terenu,
  • wysianie traw,
  • zakup 2 szt. bramek do piłki nożnej atestowanych (wraz z siatką i montażem) o wymiarach 7,32m x 2,44m.

Dane liczbowe:

  • wymiary boiska – 110m x65 m
  • powierzchnia boiska – 7.150 m²

Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez tworzenie i zwiększenie strefy rekreacji dziecięcej; zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych; zrównoważony rozwój, integrujący wymiar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny, a także poprawa sprawności i wydolności fizycznej dzieci objętych projektem, poprawa ich kondycji psychicznej, zmniejszenie rozpowszechnienia zaburzeń psychosomatycznych, otyłości, chorób układu ruchu, krążenia oraz patologii społecznej.


tablica PROW boisko Mściszewo


Używamy ciasteczek (cookies) aby ciągle udoskonalać naszą stronę. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera. Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję pliki cookie z portalu murowana-goslina.pl.

EU Cookie Directive Module Information