1logo

Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem

 

Okres realizacji: styczeń 2011 r. - grudzień 2011 r.

Koszty:

Wartość projektu:  6 031 891,13 zł
Dotacja UE:  2 897 326,88 zł
Środki własne gminy: 3 134 564,25 zł 

Program:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego - drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Zakres projektu:

Odcinek drogi objęty projektem rozpoczyna się 80 m przed skrzyżowaniem z dojazdem do przepompowni ścieków, prowadzi poprzez istniejący mostek na rzece „Trojanka” i kończy się na skrzyżowaniu z ul. Mściszewską. Na odcinku od przepompowni ścieków do istniejącego mostku droga ma nawierzchnię asfaltową. Od mostku do skrzyżowania z ul. Mściszewską nawierzchnia drogi jest gruntowa z zawartością żużla o nieregularnej szerokości. Istniejąca szerokość drogi o nawierzchni asfaltowej wynosi 6 m. Ulica Raduszyńska nie posiada chodników.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: przebudowę mostu, przebudową nawierzchni jezdni na długości 452,80 mb, remont istniejącej nawierzchni (wykonanie nakładki) na długości 80 mb, budowę ścieżki pieszo-rowerowej na długości 452,80 mb, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (również przejścia dla pieszych), oświetlenie uliczne – postawionych zostanie 18 słupów oświetleniowych.

 

logo-wrpo
Projekt „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem
” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 


Używamy ciasteczek (cookies) aby ciągle udoskonalać naszą stronę. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera. Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję pliki cookie z portalu murowana-goslina.pl.

EU Cookie Directive Module Information