1logo

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo-przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu "Śnieżycowy Jar"

 

droga na Ostrow Radzimski

Okres realizacji: marzec 2010 r. – czerwiec 2011 r.

Koszty:

Koszt całkowity – 14.383,80 zł
Dotacja PROW – 8.253,00  zł
Środki gminy Murowana Goślina – 6.130,80 zł 

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -  Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Małe projekty (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

 

Zakres projektu

Projekt przewiduje wykonanie szlaku, który zamykał będzie się w pętlę i prowadził od Starczanowa przez Rez. Śnieżycowy Jar, Zakole Warty i Kasztelanię na Ostrowie Radzimskim do Starczanowa. Szlak będzie oznakowany zgodnie z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych opracowaną przez PTTK, poprzez znaki namalowane na drzewach, kamieniach, słupach granitowych, słupach energetycznych itp.. Początek i koniec Szlaku znajdował się będzie w Starczanowie przy tzw. Kasztelani Radzimskiej (miejsce gdzie znajduje się mała gastronomia i parking). Schodząc jarem obok stawku przeciwpożarowego (stojak i mapa wielkoformatowa) będzie skręcał w prawo prowadząc drogą gruntową w kierunku drogi prowadzącej do leśniczówki Uchorowo. Na skrzyżowaniu z tą drogą, na skraju lasu, dla lepszego oznakowania ustawiony zostanie używany jedynie na terenie Puszczy Zielonka i okolic słup granitowy z oznaczeniem szlaku. Następnie szlak będzie wchodził droga gruntową w obszary leśne gdzie będzie można podziwiać piękno przyrody. Po ok. 1,5 km szlak będzie skręcał w lewo w kierunku Rezerwatu "Śnieżycowy Jar".

W tym miejscu znajdują się wybudowane wcześniej miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz znak kierujący do Rezerwatu. Po ok. 300 m znajduje się bariera ograniczająca wjazd wszelkich pojazdów na teren Rezerwatu. W tym miejscu planowane jest postawienie nowego stojaka z tablicą informacyjna o Rezerwacie. Dalej Szlak przeprowadzony jest wyznaczona drogą przez cały Rezerwat, Jar rzeczny, aż do skrzyżowania z droga gruntową na końcu Rezerwatu. Jako że projektowany szlak jest jak zawsze dwustronny planuje się także z drugiej strony rezerwatu ustawienie nowego stojaka z tablicą informacyjna o Rezerwacie. Na zakończeniu Rezerwatu szlak skręca w lewo kierując turystów w kierunku Zakola Warty i Kasztelani na Ostrowie Radzimskim. Informował będzie o tym kolejny słup granitowy zamieszczony na skrzyżowaniu dróg. Szlak następnie będzie prowadził malowniczą drogą leśną aż do skrzyżowania dróg Starczanowo - Zakole Warty. Tam też zostanie umieszczony słup granitowy z oznaczeniem szlaków oraz stojak z tablicą informacyjna. Turysta będzie miał tutaj do wyboru dwie trasy w prawo na Ostrów Radzimski (powrót do skrzyżowania ta sama drogą) w lewo drogę powrotną do parkingu w Starczanowie.

Po skręcie w prawo droga usytuowana w Jarze ze względu na duże różnice wysokości prowadzi wprost do zbiornika przeciwpożarowego i początku szlaku. Na trasie całego szlaku zostaną umieszczone kosze na śmieci w celu zachowania czystości.

droga na Ostrow Radzimski Ostrow Radzimski sniezyce 1 sniezyce 2 sniezyce 3 sniezyce 4 sniezyce 5

 

logo-ue   logo-prow   logo-leader   logo-kraina3rzek
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Program opracowany przez Gminę Murowana Goślina.

Projekt Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie Murowana Goślinawspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 


Używamy ciasteczek (cookies) aby ciągle udoskonalać naszą stronę. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera. Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję pliki cookie z portalu murowana-goslina.pl.

EU Cookie Directive Module Information