1logo

COM_EVENTLIST_EXPORT_ICS

Sesja Rady Miejskiej

Zdarzenie 

Tytuł:
Sesja Rady Miejskiej
Kiedy:
21.03.2017 17.30 h
Kategoria:
Urząd

Opis

Murowana Goślina, 7 marca 2017 r.

 

ZAPROSZENIE

Dnia 21 marca 2017 r. o godz. 17.30 w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej przy ul. Poznańskiej 16
w Murowanej Goślinie odbędzie się:

XXXI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej,

na którą serdecznie zapraszam.

Porządek obrad:

 1.        Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.        Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 17 stycznia 2017  r.
 3.        Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2017 z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 6 lutego 2017 r.
 4.        Przyjęcie protokołu Nr XXX/2017 z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 lutego 2017 r.
 5.        Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Projekt nr 8.
 6.        Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata
  2017 - 2036 Projekt nr 9.
 7.        Projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłat za usuniecie drzew i krzewów Projekt nr 1.
 8.        Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34 przy ul. Nowej w Murowanej Goślinie Projekt nr 4.
 9.        Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku Projekt nr 3.
 10.     Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66 Projekt nr 7.
 11.     Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 211/7 w Mściszewie Projekt nr 5.
 12.     Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie
  lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Projekt nr 6.
 13.     Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Murowanej Goślinie Projekt nr 10.
 14.     Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do kąpieli jezioro Kamińsko, gmina Murowana Goślina Projekt nr 2.
 15.     Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina do nowego ustroju szkolnego Projekt nr 11.
 16.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody ma udzielenie dotacji z budżetu Gminy Murowana Goślina
  w wysokości wyższej niż określona w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych Projekt nr 12.
 17.     Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Murowana Goślina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Projekt nr 13.
 18.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w okresie od 6 stycznia 2017 roku do 10 marca 2017 roku.
 19.     Interpelacje, wolne głosy i wnioski.
 20.     Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                            Konrad Strykowski

 

Projekty uchwał zamieszczono w BIP.


Używamy ciasteczek (cookies) aby ciągle udoskonalać naszą stronę. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera. Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję pliki cookie z portalu murowana-goslina.pl.

EU Cookie Directive Module Information